0917.321.269

Cửa gỗ Công nghiệp SKITEK 303

1,440,000 1,368,000

SK303
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.339.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 72.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.483.000đ