0917.321.269

Cửa gỗ SOLITEK Full White Deluxe

2,030,000 1,928,000

FWD
Đơn giá cánh (đ/m2) 2.030.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 432.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 103.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 3.496.000đ