0917 321 269

Cửa gỗ SOLITEK Deluxe 101

1,805,000

DE101
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.767.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 432.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 103.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 3.383.000đ