0917 321 269

Cửa gỗ SOLITEK Classic 204

2,147,000

CL204
Đơn giá cánh (đ/m2) 2.101.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 432.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 103.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 3.695.000đ