0917.321.269

Cửa gỗ Công nghiệp SKITEK 307

1,350,000 1,282,000

SK307
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.255.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 72.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.405.000đ