0917.321.269

Cửa gỗ Công nghiệp SKITEK 306

1,400,000 1,330,000

SK306
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.302.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 72.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.449.000đ