0917 321 269

Cửa gỗ Công nghiệp SKITEK 302

1,482,000

SK302
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.450.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 72.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.587.000đ