0917 321 269

Cửa gỗ Công nghiệp LAMITEK 202

1,404,000

FLA 202
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.404.000
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000
Đơn giá nẹp (đ/md) 72.000
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.544.000