0917 321 269

Cửa gỗ Công nghiệp LAMITEK 101

1,396,000

FLA101
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.367.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 72.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.509.000đ