0917 321 269

Cửa gỗ Công nghiệp SKITEK 101

1,209,000

SK101
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.209.000đ
Đơn giá khuôn (đ/md) 310.000đ
Đơn giá nẹp (đ/md) 72.000đ
Giá Bán Trung Bình (chưa PK) 2.362.000đ