0917 321 269

Cửa gỗ Công nghiệp SKITEK 201

1,339,000

SK 201
Đơn giá cánh (đ/m2) 1.311.000
Đơn giá khuôn (đ/md) 310000
Đơn giá nẹp (đ/md) 72000
Gía trung bình (chưa PK) 2457000