0917 321 269

Cửa gỗ chống cháy SPETEK 2

1,602,000

Mã SP SP 2
Đơn giá cánh (đ/m²) 1.590.000
Đơn giá khuôn (đ/md) 345.000
Đơn giá nẹp (đ/md) 78.000
M²TB (chưa PK) 2.845.000